معنی کلمه مضرات قیسی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به زردآلو به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه مضرات قیسی به انگلیسی می شود The disadvantages of Gheysi

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *