معنی کلمه قیمت زردآلو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به زردآلو به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه قیمت زردآلو به انگلیسی می شود Prices of apricot

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *