معنی کلمه صادرات زردآلو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به زردآلو به انگلیسی in نوامبر 5, 2019

معنی کلمه صادرات زردآلو به انگلیسی می شود Apricot Exports

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *